BaloWiki kính báo!

Trong quá trình bạn truy cập website Balowiki.com, chúng tôi không hề thu thập bất kỳ thông tin nào từ phía quý khách hàng một cách bắt buộc.

Chúng tôi chỉ biết được thông tin của bạn khi bạn liên hệ và đặt hàng tại BaloWiki. Việc có được thông tin của bạn, là một cách tự nguyện. Nhằm phục vụ cho quá trình vận chuyển hàng hóa từ kho của BaloWiki tới địa chỉ của bạn.

Vì vậy, bạn luôn được bảo mật thông tin và an toàn khi truy cập website Balowiki.

Trân trọng!